Komunitní centrum Ruprechtice

Název operačního programu:

ROP NUTS II Severovýchod

Prioritní osa:

13.2 Rozvoj městských a venkovský oblastí

Oblast podpory:

13.2.1 Rozvoj regionálních center

Registrační číslo projektu:

CZ.1.13/2.1.00/27.01256

Datum zahájení projektu:

1. 5. 2012

Datum dokončení projektu:

20. 5. 2015

Příjemce dotace:

Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice,  Markova 299/4, 460 14 Liberec

Cíle projektu:

  •  zvýšení kvalitativní úrovně stávajících aktivit v areálu fary a domu františkánů v Ruprechticích
  •  rozšíření portfolia nabídky veřejně dostupných aktivit
  •  vytvoření potřebného zázemí pro možnost rozšíření kulturních aktivit a koncertů v kostele 
  •  úprava zahrady a vytvoření dětského hřiště s možností využití pro širší veřejnost.
komunitni centrum 1   komunitni centrum 2   komunitini centrum 3

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

EUROP