Sv. Antonín

Sv. Antonín Paduánský

Sv. Antonín z Padovy (1195 – 1231), je jeden z nejznámějších světců. V Padově mu byla postavena nádherná bazilika, která uchovává jeho ostatky. Obrazy a sochy jej znázorňují s liliemi, symbolem čistoty, nebo s Dítětem Ježíšem v náručí. Narodil se v Lisabonu ve šlechtické rodině roku 1195 a byl pokřtěn jménem Ferdinand. Vstoupil k augustiniánům. Nejprve žil v klášteře sv. Vincence v Lisabonu a potom v klášteře Sv. Kříže v Coimbře, proslulém kulturního centru Portugalska. V Coimbře došlo k události, která vnesla do jeho života rozhodující obrat. Zde byly roku 1220 vystaveny relikvie prvních pěti františkánských misionářů, kteří se vydali do Maroka, kde podstoupili mučednictví. Jejich příběh v mladém Ferdinandovi zrodil touhu je napodobit a stát se Bratrem menším. Jeho žádost byla přijata a dostal jméno Antonín. Také on se vydal do Maroka. V důsledku nemoci byl ale nucen se vrátit do Itálie. Po té roku 1221 se zúčastnil slavné Kapituly Bratří menších v Assisi, kde se také setkal s Františkem z Assisi. Potom žil nějaký čas v naprostém ústraní v konventu poblíž Forli na severu Itálie. Tam byl za zcela nahodilých okolností pozván, aby kázal na kněžském svěcení. K úžasu všech kázal s velkou výmluvností a projevil velké vzdělání. Představení jej tedy určili ke službě kázání. V Itálii a Francii tak zahájil velmi intenzivní kazatelkou činnost. Od té doby kázal i na náměstích a mořských plážích. Někdy přišlo až 30 tis. lidí. Byl zvolen i do úřadu provinciála a po jeho skončení se usadil nedaleko Padovy. Sotva po roce zemřel před branami města 13. června 1231. Papež Řehoř IX. ho kanonizoval už rok po jeho smrti r. 1232 a to také v důsledku zázraků, ke kterým došlo na jeho přímluvu. U Antonínova hrobu se udály mnohé zázraky. Bonaventura z Bagnoregia jednou řekl: „Hledáš-li zázraky, jdi k Antonínovi.“ Sv. Antonín je často zobrazován, jak káže rybám. To se vztahuje asi k nejslavnější legendě z jeho života. Když jednou chtěl Antonín na mořském břehu u Riminy kázat velkému množství lidí, skoro nikdo ho neposlouchal. Najednou vystrčily ryby své hlavy z moře a naslouchaly jeho kázání. Tento zážitek vedl podle legendy k tomu, že všichni obyvatelé Rimini se dali pokřtít. Sv. Antonín je patronem snoubenců a manželů, za znovunalezení ztracených věcí, cestujících a pomocník v každé nouzi.