Modlitby za farnost ve 21:00

Rádi bychom vás všechny pozvali ke každodenní společné modlitbě za naši farnost. Tato modlitba by spočívala v tom, že vždy ve 21:00 se každý může pomodlit za celé město, farnost, za nevěřící a hledající modlitbu Otče náš a připojit Sláva Otci. Kdekoli budete, třeba v obchodě, na cestě, doma, sami nebo s rodinou. Můžete si dát signál do telefonu na devátou hodinu večerní a připojit se k řetězci modliteb na tento úmysl. Věřme v sílu modlitby a nebojme se takto sloužit.