Večery chval

Zveme vás k cestě do Božího srdce a k modlitbě se zpěvem písní.

Modlitba chval probíhá v našem kostele každé 4. úterý v měsíci.