Prvopáteční adorace

Zveme vás na pravidelnou adoraci, která se koná vždy první pátek v měsíci.

Adorace probíhá od 19 h do 22 h.
Od 19:00 do 19:30 je adorace společná a čteme při ní prosby, které jste během měsíce vložili do košíčku. Pak následuje osobní tichá adorace.
Doporučujeme vám se zapsat do rozpisu v kostele.
Pokud najdete kostel zamčený, klepejte.