Mše svatá s prvky pro děti

„Nechte děti přicházet ke mě a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde.“ (Lk 18,15–17)

Děti patří do našeho společenství a měly by se učit aktivně účastnit bohoslužeb. Každý, kdo někdy vzal s sebou malé dítě do kostela na mši svatou, ví, jak je těžké udržet ho v klidu, aby nerušilo ostatní zúčastněné, a zároveň aby ho duchovní věci neodradily dříve, než je bude schopno svým rozumem pochopit.
Proto je v našem kostele vyhrazena jednou měsíčně mše sv. právě dětem.
Cílem dětských mší svatých je liturgii co nejvíce přiblížit těm nejmenším.