Farní duchovní obnova

V pátek a sobotu 1. - 2. prosince proběhne u nás ve farnosti duchovní obnova.

Program:

Pátek
(pouze v kostele)
18:00 Mše svatá s promluvou
18:45 – 24:00 Adorace 

Sobota
(na faře)
8:30 kafe, čaj na faře
9: 00 přednáška
11:00 mše svatá
12:00 společný oběd
14:00 přednáška
15:00 Reflexe na slyšené téma
16:00 Ukončení a  požehnání