Žehnání adventních věnců

 Tuto 1. adventní neděli budou během nedělní bohoslužby v 9.00 hod. požehnány vaše adventní věnce. Přineste je přede mší svatou a položte je před oltář.