Burza křesťanských knih

Jste vítáni na farní burzu křesťanských knih!

Pokud máte doma knihy s křesťanskou tematikou, které chcete prodat nebo věnovat, přineste je v neděli 22. 4. 2018 po mši sv. na faru do učebny, kde je můžete prodat/věnovat/vyměnit.

Můžete přinést knihy jak pro dospělé, tak pro děti.

Burza se také týká DVD či CD s křesťanksou tematikou.