EKU BENE 2018

Zveme vás na koncert.

Již mnoho let se křesťanské sbory a hudební tělesa z Liberce a blízkého okolí setkávají na společném koncertě v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Abychom ukázali, že snahu o jednotu myslíme vážně, setkáváme se o slavnosti Seslání Ducha Svatého při dalším koncertě, tentokrát s cílem pomoci potřebným. Těmi jsou už po 20 let děti z Dětského diagnostického ústavu v Liberci. Svým vystoupením děti koncert každoročně zahajují a i vy můžete patřit k těm, kteří svým potleskem dají dětem zakusit pocit výjimečnosti. 
Srdečně Vás proto zveme na již 21. ekumenický benefiční koncert ve prospěch Dětského diagnostického ústavu, který se bude konat v neděli 20. května 2018 od 16.00 hod. v kostele sv. Antonína Paduánského v Liberci Ruprechticích.
Vstupné na koncert je dobrovolné. Celý výtěžek je vždy před závěrem koncertu sečten a  předán zástupci Dětského diagnostického ústavu. Naopak děti z DDÚ připravují pro všechny posluchače drobné dárečky a mají radost, když "právě ten jejich" si někdo odnese domů.
Po koncertě všechny zveme na faru na čaj a na krátké posezení.