Tichá adorace za farnost a úmysly farníků

Zveme k tiché adoraci každé úterý od 18 hodin.