Ekumenická modlitba s chválami

Zveme na ekumenickou modlitbu se zpívanými chválami, která se uskuteční v našem kostele v úterý 22. ledna 2019 v 18 hodin.

Tato modlitba tedy začíná o hodinu dříve, než by byly obvyklé chvály v tento den. 

Slovo pronese Petr Pich, kazatel z Církve adventistů sedmého dne.