Vzpomínka na všechny věrné zemřelé na ruprechtickém hřbitově

Pobožnost začne v 16 hodin u ústředního kříže na ruprechtickém hřbitově.

- texty z Písma svatého
- prosby za zemřelé
- kropení hrobů s modlitbou jednoho tajemství růžence

Po pobožnosti půjdeme do kostela, kde bude slavena mše svatá za zemřelé.