Slavnost sv. Františka z Assisi

V 18:00 hod. budeme slavit slavnostní mši sv. s Otci dominikány.

Po mši sv. se pomodlíme nešpory a bude následovat setkání na faře.