Vánoční pohádka pro děti

3. adventní neděli po mši svaté v 10:30 hod. ve farním sále

 bude hrát divadlo Rolnička představení "O tom, co se možná stalo".

Hraje Jarmila Enochová
Délka představení přibližně 40 minut
Představení je doplněno písničkami s doprovodem kytary, ke zpěvu se diváci postupně přidávají.
Představení je loutkové, i když se většinou nejedná o klasické typy loutek. Tyto „loutky-neloutky“ poskytují iluzi jednajících postav, ale zároveň jsou vyrobeny z běžně dostupných předmětů a materiálů. Shlédnutí představení může být inspirací pro děti i dospělé k vlastní tvořivé výtvarné i divadelní činnosti.


Zváni jsou děti i dospělí!