Dětská půlnoční

24. 12. v 16:00 hod. vás zveme na "dětskou půlnoční" mši svatou.

Mše je tradičně zahajována průvodem pastýřů. Následuje mše svatá, při níž zpívá místní dětský sbor za doprovodu orchestru složeného z farníků pod vedením Zdeňka Glasera.