Křížová cesta pro ženy

Začínáme v 18:00 hod. mší v kostele sv. Antonína z Padovy.
Pak půjdeme pěšky ke kapli Panny Marie Andělské U obrázku kde se pomodlíme křížovou cestu za naše děti. Bude nás doprovázet P. Jeroným OFM.
Maminky jste srdečně zvány!