Noc kostelů 2018

Zveme vás k připojení do Noci kostelů 2018, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku, ...

 Program Noci kostelů 25. května 2018

18:00 - 18:45 Stůl pro mě prostíráš… 
Mše sv. doprovázená rytmickými písněmi Scholy od 3A
18:50 - 19:30 Ruprechtický kostel otevřený všem 
Komentovaná prohlídka kostela, seznámení s historií, možnost vstupu na věž a prohlídka klenby kostela
19:00 - 23:30 Možnost rozhovoru a modlitby za váš konkrétní úmysl a požehnání pro vás. 
V kostele, na místě vyhrazeném pro modlitbu.
19:00 - 21:00 Výtvarné dílny 
Program se koná na faře - výtvarné dílničky pro děti, stopovaná pro děti
19:00 - 23:00 Farní kavárna 
Program probíhá na faře - přijďte se občerstvit čajem nebo kávičkou
19:30 - 20:00 Máme srdce plné chvály, zazpíváme svému Králi 
Prohlídka kůru, varhan a krátká ukázka varhanní hudby
20:00 - 21:00 Tančíme Ti pro radost 
Ukázka židovských tanců. Možnost společně si vyzkoušet jednoduché tance.
20:30 - 21:00 Komentované ukázky gregoriánského chorálu
21:00 - 21:30 Znáte bratry františkány? 
Představení františkánského řádu, jehož členové spravují naši farnost.
21:30 - 22:00 Prohlídka nově vybudované kaple 
Prohlídka kaple Stigmatizace sv. Františka v domě bratří františkánů. Kaple není běžně přístupná.
22:00 - 23:00 Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím 
Ztišení za tónů vážné hudby.
23:00 - 23:30 Ticho a meditace

Noc kostel motto 2018