Slavnost Těla a krve Páně

V 18:00 hod. budeme slavit slavnost Božího Těla.
Ranní mše svatá v 8.30 h se koná.