Pěší putování do Hejnic

Zveme vás spolu s našimi biřmovanci na pěší pouť do Hejnic.
Sraz: v pátek 8. 6. v 16.20 hod. u elektrárny v Rudolfově, autobus č. 18
Kudy: po staré poutní cestě přes Jizerské hory, 13 km
Předpokládaný příchod: kolem 20:30
Možnost návratu do Liberce: autobus 20:45 z Hejnic
bratři Jeroným a Bernard