Vzpomínka na zemřelé na ruprechtickém hřbitově

Zveme na modlitbu za zemřelé na ruprechtickém hřbitově, která se uskuteční v pátek 2. listopadu 2018 v 17 hodin.

Začátek je u ústředního kříže na hřbitově. Na programu je četba textů z Bible, prosby za zemřelé, zapálení svíček a kropení hrobů s modlitbou jednoho tajemství růžence. Po pobožnosti půjdeme do kostela, kde bude následovat modlitba růžence a po ní mše svatá.