Vánoční bohoslužby

Pondělí
24. prosince

Štědrý den

16.00 Mše sv. s živým betlémem a orchestrem

24.00 Bohoslužba slova s Rybovou Českou mší vánoční

Úterý
25. prosince

Slavnost narození Páně
1. svátek vánoční

9.00 Mše svatá

Středa
26. prosince, sv. Štěpán

2. svátek vánoční

9.00 Mše svatá s orchestrem

Čtvrtek
27. prosince, sv. Jan

8.30 Mše svatá s žehnáním vína

Pátek
28. prosince, svatých Mláďátek

18.00 Mše svatá

Sobota
29. prosince

18.00 Mše svatá

Neděle
30. prosince

svátek Svaté rodiny

9.00 Mše sv. s obnovou manželského slibu

Pondělí
31. prosince

18.00 Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku

Úterý
1. ledna

Slavnost Matky Boží Panny Marie

9.00 Mše svatá

Sobota
5. ledna

18.00 Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a  křídy

Neděle
6. ledna

Slavnost Zjevení Páně

9.00 Mše svatá

Úvodní obraz: Ladislav Záborský (výřez)