Adventní roráty

Zveme na adventní roráty se zpěvem staročeských písní.

Roráty probíhají v adventu vždy v pátek v 6.30. Příští tedy budou 21. prosince. Po mši svaté jste zváni na faru na snídani :)