Zveme na spolčo mladých lidí

Zveme mladé lidi do společenství, které bude doprovázet bratr Bernard a sestra Faustýna. Více je na plakátku. Poprvé se sejdeme už ve čtvrtek 7. října 2021.