V náboženství jsme s dětmi probírali téma Ježíše jako dobrého pastýře Každý si vytvořil ovečku a nakonec jsme je rozpohybovali...
V lednu jsme se spolčem mladých vyrazili na harcovskou přehradu, abychom si zkusili malování světlem. Zažili jsme spoustu zajímavých i...
Každý pátek v 16.30 probíhá na faře výtvarný kroužek pro děti vedený Bohunkou Klosovou. Jste také všichni srdečně zváni 🙂 Na...
V neděli 7. června 2020 přijel do naší farnosti biskup Jan Baxant a udělil svátost biřmování čtrnácti lidem, se kterými...