Výtvarný kroužek pro děti

Výtvarný kroužek pod vedením paní Bohunky Klozové.

Schází se v pátek v 16.30 hodin na faře.