Close

Výtvarný kroužek pro děti

Výtvarný kroužek pod vedením paní Bohunky Klosové.

Schází se v pátek v 16.30 hodin na faře.