Publikace 100 let ruprechtického kostela

Publikaci 100 let Ruprechtického kostela můžete zakoupit po mši v sakristii nebo ve farní kanceláři. Cena je 200 Kč.