Chrámový sbor

Chrámový sbor kostela sv. Antonína v Liberci je pokračovatelem nepřetržité činnosti chrámových sborů katolického kostela ze čtyřicátých let. Jeho činnost byla zaměřena na službu církvi v obvodu farnosti. Členská základna se od té doby výrazně nezměnila, jen generačně.

Repertoár sboru byl postupně obohacen o hudební sakrální síla našich i světových mistrů. Chrámový sbor navázal spolupráci s profesionálními zpěváky, hudebníky a hudebními skupinami. Zvláště se sólisty Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Sbor udržuje kontakty s chrámovými sbory v zahraničí.

Kostel sv. Antonína i okolní chrámy jsou dějištěm interpretace závažných duchovních děl v provedení jak chrámového sboru, tak i našich a hraničních hudebních těles a sólistů. Chrámový sbor naplňuje prostřednictvím hudby vznešenou myšlenku duchovní obrody naší společnosti a je potěšitelné, že o časově náročnou činnost projevuje zájem stále více mladých lidí. Sbor nahrál několik magnetofonových kazet a CD disk.

Sbor se schází v úterý v 18.30 hodin na faře.