Chlapi ze severu

Nejprve pár slov, jak to vzniklo. S řadou přátel se už mnoho let podílíme na přípravě Manželských setkání. Tady se objevil nápad, že vedle společných akcí s manželkami, by bylo dobré se také občas sejít jako chlapi. V té době u nás vyšly první překlady knih Richarda Rohra. Byly natolik zajímavé, že se několik nadšenců vydalo na jednu z jeho akcí do USA a posléze se jim podařilo ho i pozvat do ČR. V našem severočeském kurzu Manželských setkání jsme se tím také nechali inspirovat a od roku 2002 jsme se začali scházet, obvykle jednou za půl roku, jako „Chlapi ze severu“. Samozřejmě se přidali i další, kteří nejezdí na Manželská setkání. Sjede se nás 30 – 50, v poslední době obvykle do Dolních Albeřic v Krkonoších. Kromě duchovního programu je čas i na společnou zábavu, výlet, zpěv, bubnování, pivo, opečené sele, …

Z těchto setkání spontánně vznikly dvě skupiny, které se scházejí častěji, zpravidla jednou za měsíc. Jedna v Krupce (Most, Teplice, Ústí, Děčín), druhá v Ruprechticích (Turnov, Liberec, NovýBor, Kamenický Šenov). V Ruprechticích se nás schází 5 – 10 . Povíme si čím kdo žije, zabubnujeme a následuje nějaké hlavní téma. Bývají to témata z Písma, hlavně evangelia a žalmy, příležitostně nějaká zajímavá kniha (třeba Steve Biddulph: Mužství) nebo jiná osobní inspirace. Podle zkušeností z Manželských setkání se snažíme, aby i zde bylo bezpečné a otevřené prostředí, umožňující každému svobodně se projevit.

Kromě měsíčních večerních setkání připravujeme v Ruprechticích (nebo někde blíže přírodě) obvykle v lednu jedno sobotní celodenní s přespáním do neděle. Je více času si popovídat, společně vyjet na běžky a strávit hezký večer. Také občas vyjíždíme na celostátní chlapské akce a většina z nás absolvovala tzv. „Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti“ neboli iniciaci. Jedná se o náročnou několiadenní akci, směřující k hlubšímu sebepoznání a lidskému i duchovnímu dozrávání. Autorem jejího scénáře je Richard Rohr a sám ji několikrát v ČR vedl (koná se jednou za rok).

Specifickým znakem chlapských setkání je společné bubnování. Je to jedna z věcí, které k nám přinesl Richard Rohr a mohutně se ujala. K tomu na vysvětlenou pár myšlenek z pozvánky na „Malou školu bubnování“, která bude součástí připravovaného „Víkendu pro chlapy ze severu“: „Ten, kdo nepocítil chvějící se buben sevřený mezi stehny, do kterého bubnuje dlaněmi ve stejném rytmu tak jako ostatní vedle něho, těžko pochopí, co je to bubnování. … Muži si vytváří vztah „rameno k rameni“ pomocí společné činnosti. Bubnování je zvláštním druhem komunikace, společné činnosti, ale i chlapskou modlitbou. … Bubnování nám umožňuje ze sebe dostat všechny negativní pocity a vyčistit naše nitro. … Bubnující muž je naplněný vibrující energií, která mu umožní to, co většina mužů neumí a jen těžko se učí, to je být se svými pocity a cítit se přitom dobře.“

Leckdo by mohl nabýt dojmu, že jako chlapi utíkáme od svých manželek, místo abychom se jim (a dětem) věnovali. Ale naše manželky (jsme většinou ženáči) si to nemyslí. Rády nás na chlapské akce pouštějí (nebo přímo posílají), protože mají zkušenost, že se vracíme v dobré náladě s novou energií věnovat se jim i rodině.

Kontakt: Mirek Březina, telefon: +420 608 383 139

Setkání probíhají 4. středy v měsíci od 19.30 na faře.

Další informace: www.chlapi.cz, www.centrumprorodinu.cz,www.setkani.org