Komunitní centrum

Název operačního
programu:
ROP NUTS II Severovýchod
Prioritní osa:13.2 Rozvoj městských a venkovský oblastí
Oblast podpory:13.2.1 Rozvoj regionálních center
Registrační číslo
projektu:
CZ.1.13/2.1.00/27.01256
Datum zahájení
projektu:
1. 5. 2012
Datum dokončení
projektu:
20. 5. 2015
Příjemce dotace:Římskokatolická farnost Liberec
– Ruprechtice,  Markova 299/4,
460 14 Liberec

Cíle projektu

  • Zvýšení kvalitativní úrovně stávajících aktivit v areálu fary a domu františkánů v Ruprechticích
  •  rozšíření portfolia nabídky veřejně dostupných aktivit
  •  vytvoření potřebného zázemí pro možnost rozšíření kulturních aktivit a koncertů v kostele 
  •  úprava zahrady a vytvoření dětského hřiště s možností využití pro širší veřejnost.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.