Křížová cesta v ruprechtickém kostele

K Velkému pátku nabízíme tuto modlitbu křížové cesty, když se ji letos nemůžeme pomodlit společně. Autorkou obrazů, které jsou umístěny u nás v kostele, i krátkých komentářů, je Bedřiška Znojemská.

Text ke také samostatně ke stažení:

I. Kristus odsouzen.

Kdo to byl, ten, který se odvážil odsoudit k smrti nevinného? Ta řvoucí masa lidí zmanipulovaných, či ten, který po způsobu lidí zbabělých a nehodných skrývá svou tvář? Nebo snad onen mocný v pozadí?

II. Kristus přijímá kříž.

Pane, řekl jsi – vezmi svůj kříž a následuj mě. Pokorně beru vše, co mě tíží, nemoc, bolest svého těla i duše a jdu.

III. Kristus klesá poprvé.

Na místě hanby stojíš, tělo i duši prodáváš. Stud jsi už dávno utopil v přemnohé číši a rozum i cit ti zkalila droga.

IV. Setkání s matkou.

Ty Matko Bolestná bereš tíhu utrpení svého syna do svých křehkých rukou. Aby tma Světlo nepohltila.

V. Šimon donucen k pomoci.

Trochu jsi mi pomohl, člověče. Vím, bál jsi se, aby tě lidé nepomluvili. Že hladem a žízní umírám, bolest mi k srdci proniká a ty jen stojíš a stojíš. Tak aspoň prstíčkem pohni!

VI. Veronika.

Proud krve nevinných! Domy i ulice, kanály věznic, vše plné krve. Utři svým šatem tu hrůzu, Veroniko! Milosrdná!

VII. Druhý pád.

Násilí. Krutost, zloba a nenávist slaví svůj triumf. Zbitá a zabitá těla padají na Tvůj kříž, Pane! Pláč a křik bije vám do uší – lhostejní!

VIII. Plačící ženy.

Tehdy jsi viděl, Pane, jak trestá Bůh pýchu a zkaženost lidí. Prohnilé plémě.

IX. Třetí pád.

Vzývají Satana. Na jeho počest křepčí v šíleném rytmu. na černý oltář mu kladou zabitou nevinnost.

X. Kristus zbaven roucha.

Z trnů svých hříchů jsme upletli síť a Tebe Pane, nahého jsme do ní uvrhli.

XI. Přibit na kříž.

To nebyl jen kříž. Na celý svět jsme tě přibili, Pane. Krev z Tvých ran prosákla hluboko, přehluboko, až do našeho času.

XII. Smrt.

Tvá smrt, Pane, to není prohra, to je vítězství života věčného. Bůh přijal Tvou oběť a proměnil dřevo kříže ve vesmírné znamení. Láskou jsi spojil vše, co nenávist rozdělila.

XIII. Matka a mrtvý Syn.

Velká bolest nenalézá slov.

XIV. Pohřeb.

Kříž na vašem rameni se změnil v zelenou ratolest, znamení naděje, čehosi nového.

Zmrtvýchvstalý  

  • Vševidoucí
  • Vševědoucí
  • Láska vesmírná.