Terciáři

Rozhodující osobou pro náš život je Kristus – Ježíš Nazaretský. Oslovil nás způsob, jakým jej následoval František z Assisi (1181 – 1226).

Jako syn bohatého obchodníka se rozhodl žít v úplné chudobě. Brzy se k němu přidalo několik následovníků. Tak vzniklo první františkánské společenství. Pro lidi, kteří uprostřed světa chtěli žít podle Františkových ideálů, založil tzv. 3. řád, dnes nazývaný Sekulární františkánský řád.

Podle Františkova příkladu je formou našeho života naplňování konkrétního poslání – v manželství, v rodině, v práci, ve škole… Podporou k tomu jsou pro nás pravidelná setkání v našich společenstvích (alespoň jednou za měsíc).

K našim členům patřili papež Jan XXIII., kardinál František Tomášek nebo fyzik Jiří Mrázek. Naší patronkou je sv. Alžběta Uherská. V současnosti je v národním bratrském společenství SFŘ evidováno 845 profesních členů v 49 kanonicky ustavených místních bratrských společenstvích.

Oficiální web řádu: www.sfr.cz

Kontakt: František Chlouba, frantisek.chlouba@gmail.com