Processed with VSCO with x1 preset

Jsem tu poprvé

Vítejte!

Náš kostel je otevřený pravidelně v době bohoslužeb, které jsou otevřené pro všechny. V neděli je mše svatá vždy ráno v 9 hodin. Účastní se jí jak domácí, tak hosté, kteří jsou srdečně vítáni – nejen lidé věřící, ale i ti, kdo se o víru jen zajímají a hledají odpovědi na svoje otázky, nebo se chtějí podívat, jak takové bohoslužby v kostele vypadají.

Pokud se chcete přijít podívat na bohoslužby, nemusíte se ničeho bát. Můžete všechno absolvovat jen jako pozorovatel.

Při příchodu do kostela se můžete usadit, kde chcete. Kabát nebo bundu si můžete vzít s sebou, v lavicích je sice topení, ale i tak je v kostele v zimních měsících chladno. Muži při vstupu do kostela sundávají čepici.

Bohoslužby vede kněz, kterého poznáte podle zvláštního slavnostního oblečení, kterému se říká ornát, spolu s ním jsou vpředu u oltáře další muži a chlapci, kteří pomáhají při průběhu bohoslužby. Bohoslužby mají ustálenou podobu a průběh. U nás vypadají následovně: Na začátku bohoslužeb přichází farář spolu s asistencí průvodem od hlavního vchodu dopředu k oltáři, lidé povstanou a farář je přivítá. Přitom se většinou zpívá píseň, pokud byste chtěli, u vchodu je skříňka, kde je možné si vzít zpěvník (kancionál), čísla písní jsou zobrazena na světelné tabuli vepředu. Zpíváme společně, za doprovodu varhan, nebo kytary a dalších nástrojů. Ke zpěvu se můžete připojit, ale můžete také jen poslouchat.

Po první písni následuje modlitba (opět se stojí), po ní čtení z Bible, po kterém odcházejí malé děti na faru, kde mají vlastní program, mohou ale také zůstat s rodiči. Pro nejmenší děti je vyhrazen prostor za skleněnou přepážkou v zadní části kostela. Po čtení z Bible následuje kázání, trvá obvykle cca 10 minut. Dále pokračuje mše hlavní částí – slavením Eucharistie, tedy velkou modlitbou kněze, jejímž jádrem je opakování slov, která řekl Pán Ježíš při poslední večeři se svými učedníky před svým ukřižováním. Tato část je uzavřena modlitbou Otčenáš.

Následuje svaté přijímání – hostií, které byly při mši proměněny v Kristovo tělo. Předpokladem účasti je víra v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, jeho přítomnost v Eucharistii, křest a zpověď. Ti, kdo se účastní přijímání, jdou dopředu, ostatní zůstávají sedět na svých místech. Někteří z těch, kdo se nemohou účastnit přijímání Eucharistie, si jsou spolu s ostatními jen pro požehnání – to naznačí tím, že si před knězem dají prst před ústa.

Před závěrem bohoslužby se ohlašují oznámení ze života farnosti (o programu, akcích atd.). Následuje píseň, při které odchází kněz s asistencí zase přes kostel zpátky k hlavnímu vchodu.

Pokud si nejste jistí, kdy v průběhu bohoslužeb vstát, sedět, nebo klečet, počkejte, co udělají ostatní. Pokud zůstanete sedět, nic nepokazíte – starší lidé nebo maminky s dětmi obvykle také nevstávají pokaždé.

Po skončení bohoslužby se kněz u východu loučí s odcházejícími podáním ruky. Ti, kdo nepospíchají, se obyčejně zdrží, popovídají a posedí u kávy nebo čaje a malého občerstvení v sále na faře vedle kostela.

Jste zváni. Přijďte.