Schola od 3A

Kdo jsme?

Především jsme parta lidí, kteří rádi zpívají. Náš zpěv je ale podřízen skutečnosti, že doprovázíme mši svatou. Proto jsme se z větší části zaměřili na zpěvník Hosana, aby se k nám lidé mohli přidat (méně často používáme písně z jiných zdrojů). Všechny písně jsou upraveny do čtyřhlasu. Slyšet nás občas můžete na rozhlasové stanic Proglas.

Počet zpěváků i nástrojové obsazení se v průběhu let mnohokrát změnilo. Ke konci školního roku jsme se často museli s někým rozloučit, protože ukončil studium a vrací se z Liberce domů či naopak odchází dále studovat do jiného města, nebo se začal věnovat rodinným (mateřským) povinnostem. Pak s napětím čekáme, co (respektive koho) nám přinese nový školní rok.

Scházíme se ve středu v 19.30 na faře.

Kontakt: Zdeněk Glaser, zdenek.glaser@volny.cz

Webové stránky: scholaod3a.farnostruprechtice.cz