Příprava na křest

Setkání jsou otevřena pro ty, kdo se chtějí připravit ke křtu, případně k biřmování.

Školní rok 2023/2024

Setkání začala v říjnu 2023. Scházíme se v úterý od 20 hodin u bratří františkánů v Liberci-Ruprechticích.

Zájemci o křest hlaste se osobně bratru Jeronýmovi nebo na mail farnost.ruprechtice@seznam.cz.