Příprava na biřmování

Setkání jsou otevřena i pro ty, kdo se chtějí připravit ke křtu nebo k prvnímu svatému přijímání nebo jen prohloubit svou víru.

Setkání začínají od 5. října 2021. Scházet se budeme v úterý od 20 hodin na faře v Liberci-Ruprechticích.

Zájemci hlaste se osobně bratru Jeronýmovi nebo na mail farnost.ruprechtice@seznam.cz.

Úvodní obraz: Ladislav Záborský