Františkáni

Řád menších bratří, tzv. františkáni, je společenství mužů, kteří chtějí milovat Krista celým svým životem, zasvětili se mu skrze slib chudoby, čistoty a poslušnosti a snaží se žít podle příkladu sv. Františka z Assisi.

Každý bratr slouží podle svých osobních darů, někteří jako kněží ve farnostech, jiní v civilních zaměstnáních i jinde.

V České republice působí františkáni na 6 místech: v Plzni, Praze, Liberci, Moravské Třebové, Brně a Uherském Hradišti. Bratři také spravují poutní místo Hájek u Prahy.

Františkáni jsou řeholním řádem v rámci katolické církve.

Sv. František z Assisi žil na přelomu 12. a 13. století. Narodil se ve městě Assisi v r. 1181 nebo 1182 Petru Bernardonovi, bohatému obchodníku s látkami, a jeho ženě Pice. Jako vůdce assiské mládeže žil zpočátku lehkovážným životem. Na cestě do Puglie jej však Bůh oslovil a přivedl jej k hlubšímu hledání v životě. V kostelíku sv. Damiána k němu promluví Kristus z kříže: „Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá.“ Později slyší evangelium o rozeslání učedníků a začne žít životem chudého putujícího kazatele a hlásat zvěst smíření, pokoje a dobra. Přidají se k němu první bratři a takto vzniká první zárodek Řádu menších bratří.

Více o františkánech sv. Františkovi naleznete na stránkách českých františkánů.