Kostel otevřený všem

Vítejte na stránkách naší farnosti.

Jsme společenství obyčejných lidí, kteří se setkali s Boží láskou v Ježíši Kristu, uvěřili v ni a snaží se na ni ve svých životech odpovědět. Organizačně patříme do katolické církve, naše farnost je jednou z farností litoměřické diecéze, umístěná je na severním okraji Liberce (Ruprechtice).

Do naší farnosti patří všechny generace – od nejmenších dětí, přes školáky, dospívající, rodiny až k seniorům. Pro všechny se snažíme najít nějakou možnost setkání nebo aktivity – na faře se setkávají maminky s malými dětmi, máme zde několik skupinek náboženství, kroužků a modlitebních setkání pro různé generace.

Celá naše farnost se setkává především v neděli při dopolední mši svaté v 9 hodin, po ní následuje neformální setkání u kávy a čaje ve farním sále na faře vedle kostela.

Zvláštní službou je příprava na přijetí svátostí – křtu malých dětí i dospělých, příprava dětí na první přijetí svátosti smíření a Eucharistie, příprava na uzavření manželství. Kromě toho je možné požádat některého z kněží, kteří ve farnosti slouží o návštěvu u nemocných, posvěcení domu nebo bytu a také o vedení rozloučení s našimi zesnulými.

Službu ve farnosti vykonávají bratři františkáni – dva kněží (P. Jeroným Jurka a P. Jan Nepomuk Svoboda) a pastorační asistentka (S. Bonaventura Týnovská OSF). Do dění ve farnosti se aktivně zapojují také další věřící.

Pokud by vás zajímalo něco dalšího, nebojte se nám napsat, zavolat, nebo ještě lépe – přijďte se k nám podívat!