Kontakty

Adresa fary

Římskokatolická farnost Liberec – Ruprechtice
Markova 299/4,
460 14 Liberec
telefon: +420 739 205 493 
e-mail: farnost.liberec.ruprechtice@dltm.cz
farnost.ruprechtice@seznam.cz

Úřední hodiny

pondělí: 13 – 16
úterý: 8 – 11; 13 – 16
středa: 8 – 11

Číslo účtu: 980795389/0800
VS dárce: IČ nebo datum narození
V případě, že potřebujete potvrzení o daru, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a adresu a kontaktujte ekonomku farnosti.

Administrátor farnosti

P. Jeroným Jurka OFM
tel.: +420 608 868 792
e-mail: jeronym@ofm.cz

Výpomocný duchovní

P. Jan Nepomuk Svoboda OFM
tel.: +420 733 755 882
e-mail: nepomuk@ofm.cz

Pastorační asistentka

Sestra Bonaventura Týnovská OSF
tel.: +420 775 694 003
e-mail: bonaventura.osf@gmail.com

Ekonomka farnosti

Irena Březinová
e-mail: brezin.i@seznam.cz