Close

Bohoslužby a zpovídání

Mše svaté:

Pondělí – čtvrtek 8.30
Pátek 18.00
Sobota 18.00

V neděli v 9 hodin ještě nemůže být mše sv. veřejně přístupná kvůli dodržení počtu lidí, mše sv. bude z našeho kostela přenášena na kanále YouTube: http://bit.ly/prenosyrupre .

V neděli od 10 do 11:30 hodin bude příležitost k návštěvě kostela, bude vystavena Nejsvětější svátost a také bude příležitost k přijetí Eucharistie.

V úterý 18 – 20.30 a v pátek 18.30 – 20.30 bude vystavená v kostele eucharistie. Kostel tak bude otevřený k individuální modlitbě.

Zpovídáme přede mší, pokud byste někdo chtěl přijmout zpověď jindy nebo přijmout jiné svátosti (svaté přijímání, pomazání nemocných), obraťte se na naše kněze (Antonín, Dominik, Jeroným), jistě se na nějakém setkání domluvíme.

Foto: Zbyněk Šišpera / Člověk a Víra