Bohoslužby a zpovídání

Mše svaté:

Pondělí – čtvrtek 8.30
Pátek 18.00
Sobota 18.00

Neděle 9.00

V pátek 18.30 – 22.00 bude vystavená v kostele eucharistie. Kostel tak bude otevřený k individuální modlitbě.

Zpovídáme přede mší, pokud byste někdo chtěl přijmout zpověď jindy nebo přijmout jiné svátosti (svaté přijímání, pomazání nemocných), obraťte se na naše kněze (Jeroným, Nepomuk), jistě se na nějakém setkání domluvíme.

Foto: Zbyněk Šišpera / Člověk a Víra