Close

Pravidelné aktivity

Modlitby za farnost ve 21.00

Modlíme se kdekoli se nacházíme, třeba v obchodě, na cestě, doma, sami nebo s rodinou. 

Více
Výuka náboženství

Letos máme náboženství od 1. do 4. třídy, včetně přípravy na první svaté přijímání. 

Více
Večery chval

Zveme vás k cestě do Božího srdce a k modlitbě se zpěvem písní.

Více
Schola od 3A

Jsme parta lidí, kteří rádi zpívají. 

Více
Modlitby matek

Modlíme se společně za naše děti a vnoučky. Modlíme se také za všechny cizí děti – nenarozené, týrané, nemocné nebo ty, které přišly v důsledku válek o rodiče.

Více
Ministranti

Jsme parta kluků u oltáře, kteří mají rádi Boha i dobré kamarády. 

Více
Společenství mladých

Scházíme se spolu s mladými lidmi, a společně tak můžeme prožívat víru, vztahy, přátelství, pobavit se o věcech, které nás zajímají, a taky si užít spoustu zábavy.

Více
Příprava na biřmování pro mladé

Přípravu na biřmování pro mladé od 15 do cca 20 let.

Více
Příprava na biřmování pro dospělé

Setkání jsou otevřena i pro ty,  kdo se chtějí připravit ke křtu nebo k prvnímu svatému přijímání. 

Více
Tichá adorace za farnost a úmysly farníků

Zveme k tiché adoraci každé úterý od 17.30 hodin v kostele.

Více
Farní evangelizační buňky

Společně se modlíme, poznáváme Boha a máme touhu pomáhat druhým nalézat Boha. 

Více