Close

Tichá adorace za farnost a úmysly farníků

Zveme k tiché adoraci každé úterý od 17.30 hodin v kostele.