Close

2. postní neděle, 8.3.2020

8.3. neděle 2. neděle postní
15.3. neděle 3. neděle postní

  • Bohoslužby budou v tomto týdnu v běžném pořádku.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 4.970,- Kč.
  • Jako další aktivitu pro dobu postní vám nabízíme v tomto roce Božího slova společné přepsání evangelia podle sv. Matouše. U svatostánku jsou listy papíru, na kterých je předtištěn odkaz na určitou pasáž evangelia. Úryvek nemusí přepsat jeden člověk sám, může se zapojit celá rodina. text je možné doplnit také vhodnými ilustracemi. Aby text byl jednotný, používejte prosím Český ekumenický překlad. Přepsaný text přineste zpátky do kostela a vložte jej do šanonu. Můžete si pak vzít další, kolik úryvků během postní doby přepíšete, záleží jen na vás. Další informace jsou na stolečku a také vám je posíláme s ohláškami.
  • příští týden jsou jarní prázdninynebude tedy výuka náboženství. Všechna ostatní setkávání se ale konají v obvyklou dobu.
  • zveme vás na postní obnovu naší farnosti ve dnech 27. a 28.3. u nás na faře, povede ji br. Šebestián Smrčina. Podrobnější informace jsou na nástěnce nebo na webu naší farnosti.
  • Na arciděkanství nabízejí výuku hry na varhany – další informace jsou na plakátku.
  • Dnes po mši sv. nebude setkání ministrantů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *