Kaple U Obrázku

Kaple Panny Marie U Obrázku je spravována Římskokatolickou farností Liberec-arciděkanství. Nachází se na území Ruprechtic. V současné době usilujeme o obnovu poničené kalvárie.


Na záchranný konzervační zásah potřebujeme 150.000,- (to už se podařilo vybrat, děkujeme všem dobrým lidem, kteří přispěli!)


Na doplnění olámaných částí soklu potřebujeme dalších 100.000,- (na to nyní vybíráme peníze)


Na úplné restaurování (doplnění chybějících soch u kalvárie a oprava kapliček umístěných podél cesty) potřebujeme odhadem 3 až 5 milionů korun. Věříme, že se nám podaří tuto částku shromáždit a předem moc děkujeme všem, kteří pomohou.


Přispějte prosím na transparentní účet: 2502637836/2010


Pro bližší informace volejte Lucii Novákovou +420 736 411 807

Pozvánky na akce