Kaple U Obrázku


Kaple Panny Marie U Obrázku je spravována Římskokatolickou farností Liberec-arciděkanství. Nachází se na území Ruprechtic. V současné době vzniká spolek, který se bude zaměřovat na podporu obnovy tohoto jedinečného místa. Zde najdete aktuální informace o těchto snahách.

Pozvánky na akce