Ohlášky 6. neděle v mezidobí, 14.2.2021

14.2. neděle 6. neděle v mezidobí
15.2. pondělí bl. 14 františkánských mučedníků
17.2. středa Popeleční středa – den přísného postu
21.2. neděle 1. neděle postní

  • mše sv. budou v obvyklém pořádku (v neděli mše sv. v 9 a 10:30)
  • Na popeleční středu, 17.2., bude navíc ještě večerní mše sv. v 18 hodin, na obou mších se bude udělovat znamení Popelce – jako znak rozhodnutí k obrácení a prožití postní doby. Je to den přísného postu – nesmí se jíst maso a je dovoleno se jednou najíst dosyta. Tato druhá podmínka nezavazuje děti, nemocné a seniory.
  • Popeleční středou zahájíme postní dobu – doporučuji vám se zamyslet, jak byste ji chtěli prožít. Objednali jsme opět průvodce postní dobou, doufám, že bude už příští týden k dispozici. A také přijmout svátost smíření – je to velká pomoc pro náš duchovní život. Připomínám i to, že pokud chodíte ke svatému přijímání, patří k tomu i přijetí svátosti smíření minimálně jednou za rok! V našem kostele zpovídám vždy před mší sv., nebo po domluvě i jindy.
  • postní doba je také vyvrcholením přípravy katechumenů na křest. Příští neděli (1. postní) budou na mši sv. v 9 hod. naši katechumeni přijati za čekatele křtu, a tak je všechny zvláště svěřuji do vašich modliteb!
  • v pátky se v postní době před večerní mší sv. (od půl 6) modlíme místo růžence Křížovou cestu. Nadále bude v pátek po mši adorace Eucharistie do 20:30 hod. (nebo déle, podle omezení pohybu).
  • Pokud jde o svaté přijímání, naši biskupové naléhavě doporučují (z důvodu pandemie) přijímání na ruku. Ty, kdo ze závažných důvodů i nadále chtějí přijímat do úst, prosím, aby ke sv. přijímání přistupovali až jako poslední. Také bych rád připomenul správný způsob přijímání na ruku a doporučuji přistoupit už se sundanou rouškou.
  • minulou neděli se při sbírce do pokladničky vybralo 3.280,- Kč
  • Znovu připomínám úklid našeho kostela. V kapli pod kůrem je rozpis, do kterého se můžete zapsat. Prosím, abyste se do této služby pro naše společenství zapojili!