Nedělní setkání

Zveme vás na neformální posezení a setkání každou neděli po mši sv. na faře.