Advent jako klíč – přednáška o liturgii adventu

Datum: 27.11.2023
Místo konání: fara Liberec-Ruprechtice

Kavárna U Kostelní myši vás srdečně zve na další povídání o liturgii s Janem
Voženílkem, s podtitulem: jeden Pán, dva příchody, tři epochy, čtyři neděle, pět
omylů, šest svatých, sedm nepatetických ó. Proběhne na faře v Ruprechticích
v pondělí 27. 11. od 18:30. Těšíme se na vás!