Postní duchovní obnova s křížem ze sv. Damiána

Začátek: 23.02.2024
Konec: 24.02.2024
Místo konání: fara a kostel, Liberec-Ruprechtice

Přijměte pozvání na duchovní obnovu s křížem sv. Damiána, která se koná k příležitosti 800. výročí stigmatizace svatého Františka z Assisi. Pozvání přijal bratr Šimon Růžička OFM, který bude o kříži a jeho významu vyprávět. Bude také příležitost k osobní modlitbě a k přijetí svátost smíření. Těšíme se na vás.

PÁTEK 23. 2.

18:00 MŠE SVATÁ

POTÉ MOŽNOST TICHÉ MODLITBY ADORACE

SOBOTA 24. 2.

9:00 PŘEDNÁŠKA O KŘÍŽI ZE SV. DAMIÁNA

(BR. ŠIMON RŮŽIČKA OFM)

10:30 ADORACE KŘÍŽE