Close

Květná neděle, 14.4.2019

14.4. neděle Květná (pašijová) neděle
18.4. čtvrtek Zelený čtvrtek
19.4. pátek Velký pátek
20.4. sobota Bílá sobota
21.4. neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží Velikonoční

  • Začínáme Svatý týden. Rozpis bohoslužeb je na nástěnce nebo na našich Velikonočních přáních – ta si vezměte na stolcích u vchodu do kostela. Vzít je můžete i pro své sousedy a známé.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 2.592,- Kč.
  • Na Velký pátek, 19.4., bude příležitost ke sv. smíření v kostele od 15  do 17:45. Jinak je možné využít příležitost ke zpovědi před mší svatou, nebo se individuálně domluvit s některým z bratří – kněží.
  • V tomto i příštím týdnu nebudou Hovory o víře. úterý je pravidelně od 18 hod. u nás hodinová tichá adorace za naši farnost. Přijít můžete i jen na část, jsme zde v tichosti před naším Pánem ve svátosti Eucharistie.
  • Prosíme o pomoc při předvelikonočním úklidu kostela – uklízet se bude v úterý 16.4. od 10 hod., další informace vám dá Irenka Březinová.
  • Po velikonoční vigilii, která bude letos stejně jako vloni na Bílou sobotu ve 21 hodin, a proběhne při ní také křest a biřmování našich katechumenů, budeme pokračovat při agapé na faře – kam vás také zveme a vítány budou potravinové příspěvky (buchty, bramborové lupínky, další dobroty…). Při mši sv. na Boží Hod se budou žehnat pokrmy a po ní bude také možnost uplést si pomlázky, na tuto akci zveme především tatínky se syny!
  • Kluky od 11 let zveme na Ministrantskou brigádu do našeho kláštera v Hájku u Prahy. Bude se konat od 10.5. – 12.5. 2019, další informace na plakátku a u bratra Bernarda.
  • Kluci, kteří chtějí ministrovat během obřadů Svatého týdne, prosíme o příchod na zkoušky, a to ve čtvrtek a v pátek v 17.15, na Bílou sobotu pak v 18.30.
  • Tuto neděli bude po mši sv. setkání ministrantů.

Foto: Jana Havlová / Člověk a Víra

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *