Close

28. neděle v mezidobí, 13.10.2019

13.10. neděle 28. neděle v mezidobí
15.10. úterý památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17.10. čtvrtek památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18.10. pátek svátek sv. Lukáše, evangelisty
19.10. sobota památka sv. Petra z Alkantary, kněze
20.10. neděle 29. neděle v mezidobí

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku. Dnes odpoledne v 15 hodin bude letošní poslední mše sv. v kostele Panny Marie U Obrázku
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 3.030,- Kč. Proběhlo také sčítání účastníků bohoslužeb, celkem jsme vybrali 211 označených lístků. Vzadu na nástěnce si můžete prohlédnout grafické rozložení věku, zajímavé je, že dvě nejpočetnější skupiny jsou děti do 10 let a dospělí mezi 40 – 50 lety.
  • Příští neděle je „misijní“. Zavítá k nám P. Rastislav Kršák, promluví o misiích během mše sv. a po ní bude mít ve farním sále besedu doplněnou promítáním fotografií z jeho misijního působení na Papue – Nové Guinei.
  • Už probíhají pravidelná setkání naší farnosti – adorace NS, výuka náboženství, příprava na biřmování i další svátosti, setkání maminek a další. Bližší informace jsou na webu farnosti.
  • Ve středu 16.10. od 19 hod. vás zveme na Večer chval v modlitebně Církve bratrské (u Okresního soudu). Večery chval tam budou vždy třetí středu v měsíci.
  • dnes odpoledne vás zveme od 15 hod. na farní táborák a podzimní tvoření na farní zahradě. Zvány jsou především rodiny s dětmi. Bude také příležitost něco si opéci – špekáčky zajistíme, nemusíte je nosit.
  • Příští neděli (20.10.) proběhnou volby do Farní rady. Vzadu na stolečku si rozeberte hlasovací lístky se jmény kandidátů (Iva Bradáčová, Irena Březinová, Pavel Eliáš, Simona Eliášová, František Jouza, Aleš Pecháček, Pavel Riss, Marie Rissová, Petr Šverma). Můžete si je vzít a doma vyplnit, příští neděli pak své hlasy odevzdáte. Nebo je můžete vyplnit až přímo příští neděli, budou také k dispozici. Volit se budou dva zástupci naší farnosti. Volit mohou všichni farníci starší 15ti let.
  • Oznamujeme vám, že dne 26. října 2019 uzavřou v našem kostele svátost manželství Anežka Těmínová a Tomáš Novotný.
  • Dnes po mši sv. bude setkání ministrantů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *