1. adventní neděle, 1.12.2019

1.12. neděle 1. neděle adventní
3.12. úterý sv. Františka Xaverského, kněze
7.12. sobota sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8.12. neděle 2. neděle adventní

  • Mše sv. budou v tomto týdnu v obvyklém pořádku. Navíc bude v pátek 6.12. v 6:30 ráno mše sv. se zpěvy rorát. Zveme vás všechny, kdo byste i takto si přiblížili čas adventu. Po této mši sv. je navíc možnost ohřát se a něco posnídat na faře.
  • Minulou neděli se při sbírce vybralo 3.100,- Kč.
  • Ve čtvrtek 5. 12. od 16 hod. bude na faře pro přihlášené děti Mikulášská besídka.
  • Vzadu na stolečku je také brožurka Průvodce adventem, ve které je na každý den krátké adventní zamyšlení.
  • Na začátku nedělních mší sv. se k průvodu připojí děti s lucerničkami, tak jako každý rok – prosíme jen o včasný příchod.